MANZANO

Manzano 3 Bar Height

Alu Frame 72412 Anthracite

AB0871G33ALU-BAR HEIGHT

Manzano 4 Base

Alu Frame Anthracite 72412
Size for: 70x70cm / 80x80cm / 70cmØ / 80cmØ Top

AB0871G34ALU

Manzano 3 Base

Alu Frame Anthracite 72412
Size for: 60cmØ / 70cmØ / 80cmØ Top

AB0871N33ALU

Manzano 3 Base

Alu Frame Teak Color
Size for: 60cmØ / 70cmØ / 80cmØ Top

AB0871G33ALU

Manzano 4 Base

Alu Frame Anthracite 72412
Size for: 70x70cm / 80x80cm / 70cmØ / 80cmØ Top

AB0871N34ALU